Comunicat-in atentia directorilor

COMUNICAT

            Vă comunicăm că prin O.U.G. nr. 59/30.09.2014,  județului Argeș i-a fost alocată suma de 3.453 mii lei destinată finanțării cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

            I.Ș.J. Argeș a înaintat propunerile de repartizare pe unități administrativ teritoriale a sumei aprobată urmând ca Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș să comunice Decizia de repartizare, astfel încât în săptămâna 13 – 17 octombrie 2014 bugetele unităților de învățământ să fie rectificate.