PLANURI CADRU, PROGRAME, PORTOFOLIUL PROFESORULUI

În atașament sunt planurile cadru, programele, structura anului școlar, portofiliul profesorului și alte materiale utile.

Inspector Școlar,

Prof.Cornelia ZIBILEANU

DESPRE CONSFĂTUIRILE NAȚIONALE ALE INSPECTORILOR DE BIOLOGIE

STIMAȚI COLEGI,

In perioada 08 -10. 09.2014, la Pitești, s-au desfășurat Consfătuirile Naționale ale Inspectorilor școlari de biologie.

Activitatea a avut un mare succes, datorită implicării colegilor profesori de biologie, geografie și a directorilor care s-au alăturat acestei acțiuni. Efortul conjugat al tuturor, a dus la acest rezultat remarcabil.

Doresc să vă mulțumesc în numele inspectorilor de biologie din țară, în numele domnului inspector general de la M.E.N., a d-nei prof. de la C.N.E.E., în numele I.Ș.J. Argeș și al meu personal !

Să aveți un nou an școlar liniștit și plin de realizări personale și profesionale !

Cu aleasă considerație,

Inspector școlar,

prof. Cornelia ZIBILEANU

CONSFĂTUIRI JUDEȚENE - BIOLOGIE

     Consfătuirile județene pentru disciplina biologie, se vor desfășura joi, 18.09.2014, ora 18:30, la Școala Gimnazială ”Ion Minulescu” Pitești. Vor fi prezenți responsabilii cercurilor pedagogice. Activitatea este deschisă și pentru cadrele didactice care doresc și pot să participe.

Inspector Școlar,

Prof. Cornelia ZIBILEANU

    

CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DE BIOLOGIE

Stimaţi colegi,

 În perioada, 08 - 10 septembrie 2014, la Piteşti, se desfăşoară Consfătuirile Naţionale ale Inspectorilor de Biologie.

Pentru organizarea acestui deosebit eveniment, am rugămintea să luaţi legătura cu şeful de cerc de care aparţineţi, până marţi, 02.09.2014, sau să veniţi la I.Ş.J. pentru detalii.

Cu mulţumiri,

Inspector şcolar, 

Prof. Cornelia ZIBILEANU