Regulament olimpiadă istorie

1)Vă informăm că pe site-ul www.edu.ro al MEN a fost postat Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de istorie, care a fost modificat. El este postat la secţiunea Învăţământ preuniversitar/Olimpiade şi concursuri/O=limpiade naţionale.

2)În anul şcolar 2013-2014 regulamentele specifice ale concursurilor Cultură ţi civilizaţie în România, Concursul de referate şi comunicări la istorie pentru elevi de liceu, precum şi pentru concursul Istorie şi societate în dimensiune virtuală nu au suferit modificări. Ele sunt postate pe site-ul MEN la adresa www.edu.ro la secţiunea Învăţământ preuniversitar/Olimpiade şi concursuri/Regulamente şi precizări.

Inspector şcolar

prof. Paul Didiţă